Dags för..

MIP och MISO har tagit fram vägledningsmaterial för föreningar med fokus på årsmöte och stadgar.

Syftet med Dags för stadgar är att det ska verka som ett hjälpmedel för föreningar som ska revidera sina stadgar eller för en ny förening som ska anta stadgar. Här förklaras stadgarnas betydelse och vad föreningen bör tänka på när de ska anta stadgar eller förändra stadgarnas utformande. Det finns även en mall för hur stadgar kan se ut. Läs mer om stadgarnas betydelse för föreningen under rubriken Stadgar.

Här kan du ladda ner pdf: Dags för stadgar ritirare il guadagno delle opzioni binarie Mall för stadgar: MIP och MISOs stadgemall

Syftet med Dags för årsmöte är att det ska verka som ett hjälpmedel för föreningar inför ett årsmöte. Årsmötet är det högst beslutande organet i en förening och stadgarna ska klargöra hur styrelsen ska kalla till årsmöte och hur beslut ska tas osv. Det är många saker som ska planeras inför ett årsmöte och därför finns det i Dags för årsmöte en checklista och andra tips för föreningar. Läs mer om årsmöte under Förtroendevalda.

strategia opzioni binarie forum

Här kan du ladda ner pdf: Dags för årsmöte

buy discount tastylia (tadalafil) online

Syftet med Dags för ekonomi är att verka som stöd i din förenings vardag. Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank.

guadagnare con le opzioni

Här kan du ladda ner pdf: Dags för ekonomi

expensing executive stock options