Hjälp oss

Förening.se är utvecklad och skapa av föreningslivet i Malmö och då framförallt de lokala paraplyorganisationerna Malmö Ideella och MISO. De många exempel som finns kommer från Malmö, men vi vill synliggöra fler exempel från hela landet. Hjälp oss att bygga Förening.se vidare till hemsidan för all föreningskunskap. Har ni material som kan kostnadsfritt presenteras och delges andra, så är ni mycket välkomna att ge oss material som vi lägger ut på Förening.se. Tänk på att materialet ska ha ett allmänt intresse för många. Kontakta oss

Förening.se – allt du som förening behöver veta