Nacka är Sveriges föreningsvänligaste kommunen 2017

Nacka har utsetts till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017.
Utmärkelsen delas ut vid Nacka kommuns föreningsgala som anordnas för första gången i vår.

– Nacka kommun utmärker sig genom sitt långsiktiga och strategiska utvecklingsarbete och vi imponeras av hur kommunen låter alla föreningar verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Sveriges Föreningar har delat ut priset sedan 2010. Det tilldelas en kommun som på ett framgångsrikt sätt skapar goda förutsättningar för föreningar att bedriva sin verksamhet utifrån kriterierna självständighet, respekt, delaktighet och goda villkor att verka i.

– Det är en hedrande utmärkelse att få och det är roligt att de många satsningar vi gör för att både skapa bra dialog med föreningarna och bygga nya idrottsanläggningar utmärksammas på det här viset, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Nacka kommuns föreningar ska ha både bredd och kvalitet. Ett led i att säkra det är det Nacka-unika initiativet Utmärkt förening, ett systematiskt kvalitetsarbete som ger föreningarna långsiktiga strategier för sin utveckling, skapar tryggare verksamhet för medlemmarna och gör att ledare utvecklas i sitt ledarskap.