Ny i förening av Sensus

För att möta det ökade behovet av föreningskunskap lanserar nu Sensus studieförbund utbildningssajten ”Ny i förening” för alla som är nya inom föreningsliv. Med rörlig media, fördjupnings- och reflektionsfrågor samt ett interaktivt quiz kan vem som helst på kort tid få förståelse för vad en förening är, gör och hur det fungerar.

https://nyiforening.sensus.se/