Auktoriserad revisor

Endast i mycket stora föreningar ställs krav att föreningen har en auktoriserad eller godkänd revisor. I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt.

Skatteverket ger rådet till ideella föreningar att oavsett om en revisor är auktoriserad eller inte, bör föreningen se till att han eller hon uppfyller följande kvalifikationer:

  • vara en person som har förtroende från samtliga medlemmar
  • ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är större i en stor förening än i en liten förening med enkla förhållanden
  • vara oberoende gentemot föreningsledningen
  • vara myndig
  • inte vara försatt i konkurs

Läs mer på Skatteverkets hemsida.