Finansiering

Finansiering av lokal
Att ha tillgång till en egen föreningslokal är oftast en stor resurs för föreningen – men det kostar pengar. Ofta är det brist på finansiering som står i vägen för att ideella föreningar ska kunna hyra eller köpa en egen lokal. Låna eller dela lokal med andra organisationer är ett sätt att hålla kostnaderna nere. Läs mer om detta under rubriken Inne

Lokal, inventarier och driftskostnader är utgifter som medlemmarna ska ta ställning till på årsmötet när budgeten presenteras. Vissa kommuner har bidrag som syftar till att stödja ideella föreningar för att ha en egen mötesplats. Malmö stad har ett bidrag som heter Lokalkostnadsbidrag som syftar till att hjälpa föreningar med en del av sina kostnader för föreningslokaler. Läs mer på om Malmö stads bidrag på Föreningsavdelningens hemsida.

Många av studieförbunden lånar ut lokaler till föreningar. De kan också ge bidrag för att ideella föreningar ska kunna hyra samlingslokaler för att studiecirkelverksamhet. Föreningar som tillhör ett nationellt förbund har ofta ett befintligt samarbete med något av studieförbunden. Kontakta något av studieförbunden nedan:

Arbetarnas bildningsförbund

Studieförbundet Bilda

Folkuniversitetet

Ibn Rushd studieförbund

Nykterhetsrörelsernas Bildningsförbund

Sensus

SISU Idrottsutbildarna

Studiefrämjandet

Studieförbundet Medborgarskolan

Studieförbundet Vuxenskolan

I många kommuner får de allmänna samlingslokalerna bidrag för att underlätta för dem att hyra ut lokalerna till föreningslivet till en lägre kostnad. För de villkor som gäller i er kommun, kontakta kommunen.

En av de få myndigheter som ger bidrag till allmänna samlingslokaler är Boverket. De kan ge investeringsbidrag för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, köp eller för tillgänglighetsskapande åtgärder. Boverket lämnar också utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Syftet med detta bidrag är att föreningen ska kunna anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som främjar ungdomars kultur – och fritidsformer. Även andra insatser som föreningen gör för att utveckla verksamheten för ungdomar, kan få ekonomiskt stöd från Boverket.

Observera att det är många krav som ska vara uppfyllda. Till exempel får projektet inte påbörjas förrän Boverket har beviljat bidrag. Läs mer om dessa bidrag, ansökan och ansökningstider på Boverkets hemsida.