Låna och hyra lokal

Att hyra en lokal kan vara ett beslut som måste fattas av årsmötet. Det regleras i sådana fall i föreningens stadgar. Om stadgarna inte tar upp detta så är det upp till styrelsen att avgöra om de själva vill ta beslutet eller vill förankra det på ett bredare i plan i föreningen.

Det är många som hyr ut lokaler till föreningar. Många hyresvärdar, särskilt de kommunala fastighetsbolagen, värnar om socialt engagemang i det område där de har fastigheter. Det är viktigt att föreningen går igenom hyresavtalet noggrant innan man tecknar avtal. Tänk på att föreningslokalen måste vara anpassad för föreningsverksamhet, det bör stå i bygglovet. Det är bra att man redan från början diskuterar hur lämplig lokalen är ur ett säkerhetsperspektiv. Glöm inte att när Räddningstjänsten gör en brandsyn av lokalen så kommer de att sätta ett maxantal på hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Läs mer om detta under Brandskyddsarbete.

Eftersom att det är föreningen som hyr lokalen ska hyresavtalet stå i föreningens namn. Föreningens firmatecknare skriver under avtalet efter beslut är taget att föreningen ska hyra den aktuella lokalen. Läs mer om firmatecknarens ansvar och befogenheter under Verka i förening.

Kommuner har olika typer av lokaler och anläggningar som föreningar kan hyra, och ibland låna utan kostnad. Idrotts- och fritidsanläggningar lånas vanligen ut till föreningar. För barn- och ungdomsverksamhet finns det kanske möjlighet att låna en möteslokal på den lokala fritidsgården eller liknande möteslokal som kommunen förvaltar? Ibland tillåter skolor föreningar att använda deras lokaler efter skoltid eller på helger. I många bostadsområden finns det samlingslokaler som föreningar kan använda som möteslokal eller anordna aktiviteter i.

Även när lokalen lånas ska föreningen se till att den är säker ur ett brandskyddsperspektiv. Om lokalen är i en källare används ofta ett fönster som nödutgång. Se till att utrymningsvägen är klar: att inga möbler eller tjocka gardiner är i vägen och ta bort eventuella galler och lås från fönstren när ni vistas i lokalen. Läs mer under Brandskyddsarbete.