Försäljning

Försäljning och arrangemang
Att sälja olika produkter eller att hjälpa företag med olika tjänster kan vara en effektiv inkomstkälla för föreningen. Det finns olika hemsidor som sammanställer listor över företag som erbjuder föreningar att sälja produkter och tjänster.

Skolkassan erbjuder förutom skolklasser, föreningar möjlighet att sälja olika produkter.
Skolkassan

Föreningen kan själv anordna olika typer försäljning, som loppmarknad, caféverksamhet eller skapa egna produkter för försäljning. En förening kan sälja egna produkter och tjänster och fortfarande betraktas som en ideell förening. Även om en förening är näringsidkare innebär det inte automatiskt att den blir en ekonomisk förening. Den ideella föreningen måste investera vinsten i föreningens verksamhet. Läs mer om skatteregler på Skatteverkets hemsida.

Att anordna arrangemang eller evenemang kan också fungera som en bra inkomstkälla för föreningen. Att arrangera medför kostnader, men med smarta samarbeten och ideella krafter kan inkomsterna överstiga dessa. Inträde, försäljning av fika och lotteriförsäljning kan vara inkomstkällor under ett arrangemang. Läs mer om arrangemang under rubriken Verka i förening.