Verka i förening

Verka i ideell förening
Att verka i en ideell förening innebär att organisera och genomföra aktiviteter för medlemmarna. Det handlar om att vårda det intresse och engagemang som medlemmarna har för föreningen och dess verksamhet. Olika typer av verksamhet ställer olika krav på organisationen, men det finns dock vissa gemensamma frågor för ideella föreningar som organiserar aktiviteter. Vi ger därför lite tips för vad en förening bör tänka på när det gäller ordinarie verksamhet, verksamhet som drivs i projekt och även vid publika aktiviteter som arrangemang.

Att verka i förening handlar också om att organisera och genomföra möten av olika slag och storlek. En förening är på många sätt en mötesplats och mötet är centralt i en ideell förening. Vi presenterar därför tips för att skapa effektiva möten och hur man kan skapa mer inkluderande möten.