Idrott

Riksidrottsförbundets stipendier är en samling av olika typer av stipendier till olika målgrupper.
RF:s stipendier

Skåneidrottens stipendier kan sökas av idrottsföreningar i Skåne.
Skåneidrotten

Sparbankstiftelsen är uppdelad i olika lokala stiftelser som beviljar bidrag till olika verksamheter bland annat idrottsverksamhet.
För Skåne www.sparbanksstiftelsenskane.se och för Sverige www.sparbankerna.se.