Medlemsrekrytering

De flesta föreningar har ambitionen att växa medlemsmässigt och kanske även verksamhetsmässigt. För att locka nya medlemmar till föreningen bör styrelsen ta ett beslut om en rekryteringsstrategi. Hur ska allmänheten få information om föreningen och dess verksamhet?

Att marknadsföra sin förening i lokaltidningen eller genom annan typ av annonsering kan vara givande, men kostsamt. Om föreningen har en egen hemsida är det lämpligt att presentera verksamheten och hur man kan bli medlem där. Glöm inte att allmänheten måste hitta till sidan också!

Föreningen kan välja att besöka skolor, universitet eller arbetsplaster för att berätta om sin verksamhet. Möjligen väljer föreningen att delta eller anordna någon typ av arrangemang eller evenemang. En helt gratis och vanligt förekommande rekrytering är att nöjda medlemmar berättar om föreningens verksamhet för vänner och bekanta. Vilka metoder en förening än väljer, bör man se till att det finns ett beslutat tillvägagångssätt som föreningen arbetar efter. En uppmaning är att föreningen även ska våga prova nya typer av rekrytering. Då har man möjlighet att möta helt nya målgrupper.

En hemsida som erbjuder möjligheter för föreningar att hitta nya medlemmar till sin förening är Föreningsinfo.

Malmö stad samordnar föreningsaktiviteter inför februarilov och sommarlov där föreningar erbjuds möjlighet att marknadsföra sin verksamhet och förhoppningsvis rekrytera nya medlemmar till sin förening. Läs mer på Föreningsavdelningens hemsida.

Tänk på att det kan komma personer till föreningen som är helt nybörjare i föreningslivet och som kanske inte vet vad det innebär att vara medlem. Ibland kan det krävas att styrelsen eller ledare berättar vad en ideell förening är för någonting och vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem. Föreningslots Malmö har skapat informationsfoldern ”Bli Medlem” där man på sju olika språk förklarar vad det innebär att vara medlem i en ideell förening. Bli Medlem kan beställas eller läsas på Föreningslots Malmö.