Ansvar

Anläggnings- och driftsansvar
Att ha ett anläggnings- eller driftsansvar innebär att föreningen har skrivit ett avtal för skötsel och underhåll med den som äger fastigheten. I avtalet ska det regleras vilket ansvar fastighetsägaren har och vilket ansvar den driftsansvarige har. Ibland brukar det talas om löpande underhåll, men definitionen av det skiljer sig åt. Därför är det viktigt att försöka konkretisera vad avtalet innebär för de olika parterna. Vem ansvarar, utför och bekostar vad? Ansvaret för ”löpande underhåll” bör också regleras i tid. Man bör reglera samtliga ansvarsområden skriftligt i ett avtal för att minska risken för konflikt mellan fastighetsägaren och den driftsansvarige.

Ett exempel:
Om föreningen X är ansvarig för underhåll av yttre målning av fastigheten, ska det ske var X:e år. Detta för att det inte ska gå så långt att det faller utanför ramen för löpande underhåll. Om det skulle göra det, blir det istället fastighetsägarens ansvar att reparera.