Anordna lotteri

Föreningen kan själv anordna lotterier. Ett lotteri är när en eller flera, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få. För att få anordna ett lotteri måste vissa villkor vara uppfyllda. Lotterier får efter tillstånd anordnas av allmännyttiga ideella föreningar. Ansökan om registrering eller ansökan om lotteritillstånd ska ske på särskilda blanketter. Vanligtvis är det kommunens fritids- eller kulturförvaltning, eller en sammanslagning av dem båda, som handlägger lotteritillstånd. Kontakta dem så får ni mer information, för föreningar i Malmö stad se Föreningavdelningens hemsida.

Det finns en lag som heter Lotterilagen som reglerar detta. Enligt 17 §, Lotterilagen, måste föreningen registrera sig om följande gäller:

 • Att lotterierna bara bedrivs inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
 • Att lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag.
 • Att insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst tjugo basbelopp.
 • Att en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp.
 • Att värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.
 • Att vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.
 • Att det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.
 • Registreringsperioden är tre år. Inom ramen för tjugo basbelopp kan föreningen själv välja tidpunkt för lotterierna.

När behövs det inte tillstånd?
En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

 • Lottpriset får vara högst 1/6000 prisbasbelopp.
 • Värdet av högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Läs mer i Lotterilagen:
Lotterier som kräver registrering 17§

Alla typer av lotteri utan tillstånd i Lotterilagen 19§

Läs mer om spel, lotterier och regelverket kring detta här: www.spelinspektionen.se