Registrering hos kommunen

De flesta kommuner i Sverige ger ideella föreningar möjlighet att registrera för att kunna ta del av olika förmåner. De vanligaste anledningarna till varför en förening brukar registrera sig hos kommun är möjligheten att ansöka om bidrag eller hyra kommunens lokaler till reducerat pris.

Förmånerna och möjligheterna för ideella föreningar skiljer sig mycket åt från kommun till kommun. Vissa kommuner väljer att endast fördela bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och andra har ett mer utbrett bidragssystem. Vissa kommuner hyr ut sina lokaler gratis (så kallad 0-taxa) till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, medan andra tar betalt. Vissa kommuner erbjuder föreningar andra förmåner som utbildningar och rådgivning. Sammanfattningsvis skiljer det sig åt från kommun till kommun. Gå in på din kommuns hemsida för att se mer om vilka villkor som gäller för er. Fördelning av bidrag eller uthyrning av lokaler brukar hanteras av en fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller en kombination av dessa. För föreningar i Malmö stad se www.malmo.se/foreningar.

Anledningen till varför vissa föreningar väljer att inte registrera sig hos kommunen kan vara att föreningen inte bedriver sådan verksamhet som den kan söka bidrag för. Föreningen har kanske inte heller något behov av att hyra kommunens lokaler. Kommunerna ställer oftast också ett antal villkor på föreningen för att den ska kunna bli registrerad. Det kan vara att föreningen måste ha ett visst antal medlemmar, att den ska vara öppen för alla och verka i enlighet med vedertagna demokratisk principer. Det är också vanligt att kommunen ställer kravet att föreningen årligen måste skicka in verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Dessa blir då blir allmänna handlingar i enlighet med Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha insyn i och kunna utöva kontroll över myndigheternas agerande. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Föreningar som bedriver en mer politisk eller opinionsbildande verksamhet kan principiellt välja att inte på något sätt vara beroende eller blanda sig med den offentliga sektorn.