Utveckling

Föreningsutveckling ska ge möjlighet för både medlemmar och organisation att utvecklas. En förening är inte en statisk enhet utan en del av det föränderliga samhälle som omger den. För att föreningen både ska vara attraktiv för nya medlemmar och ideella krafter måste föreningen förhålla sig till det omgivandet samhället. För att föreningslivet som del av den sociala ekonomin ska vara en sektor att räkna med så bör föreningsutveckling vara en självklar punkt på föreningens agenda.

Föreningslivet i Malmö har tillsammans med Malmö stad arbetat fram olika studie- och vägledningsmaterial för föreningar. Vi presenterar detta material här och det är fritt att ladda ner och använda materialet.

Har ni några frågor kontakta Malmö Ideella, en plattform som samlar, stärker och utvecklar alla som vill göra Malmö mer socialt hållbart.  Läs mer om Malmö Ideella