Kultur

Crafoordska stiftelsen ger bidrag till ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
Crafoordska stiftelsen

Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2014 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.
Kulturbryggan

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan vars uppgift är att stödja kultursamarbete i vid bemärkelse mellan de nordiska länderna. Fonden ger bidrag till aktiviteter som präglas av kvalitet, långsiktighet, tillgänglighet och mångfald, där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas.
Nordiska Kulturfonden

Region Skåne ger bidrag till regionala kulturinstitutioner och till övrigt kulturliv i Skåne. Bidragens syfte är att utveckla kulturverksamhet av hög kvalitet.
Region Skåne

Sparbankstiftelsen är uppdelad i olika lokala stiftelser som beviljar bidrag till olika verksamheter bland annat kultur.
För Skåne www.sparbanksstiftelsenskane.se och för Sverige www.sparbankerna.se.

Statens kulturråds bidrag syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
Kulturrådet