Det civila samhället

Här hittar du övergripande kunskap om det civila samhället som inte är framtagen i form av forskningsöversikter. Frågor som berörs är det civila samhällets historia, det civila samhällets roll och betydelse i samhället, det civila samhällets omfattning och vilka utvecklingstendenser som kan skönjas. Här behandlas också själva begreppet det civila samhället.

www.civsam.se