Anläggningar

Utomhusanläggningar
De flesta regler och lagar som är aktuella om föreningen har en utomhusanläggning, behandlar miljörelaterade frågor såsom buller, avfall osv. Detta handhas av en förvaltning i varje kommun inom miljöområdet. Föreningar i Malmö stad kan kontakta .

Föreningar som arrangerar t.ex. konserter måste förhålla ljudnivån till sin omgivande miljö, t.ex. bostadsområden. Enligt lag kan både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tvingas att vidta åtgärder om det finns risk för att besvär för människors hälsa eller miljön uppstår. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan också beordras att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt.

Om föreningens verksamhet innebär att man handhåller djur så finns det info här:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur.html