Tillgänglighet

Att arbeta med tillgänglighet är en ständig process som måste genomsyra hela verksamheten. Det handlar om själva innehållet i verksamheten, om informationen om verksamheten och om lokalerna. Tillgänglighet innebär inte bara att skapa fysiska möjligheter för personer med funktionshinder att delta i föreningens verksamhet. Framförallt handlar tillgänglighet om ett intresse för och kunskap om hur alla kan känna sig delaktiga i föreningens verksamhet och organisation. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser.

På följande hemsidor hittar ni mer om tillgänglighet:

Handikappombudsmannen

Handisam

DHR

Funktionsrätt Sverige