Utbildning

För att lära sig mer om styrelseuppdrag kan det vara lämpligt att gå en kurs eller anordna en studiecirkel i föreningskunskap. Med föreningskunskap brukar man mena den kunskap om de regler, traditioner och praxis om hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i förändring.

Många av studieförbunden anordnar studiecirklar i föreningskunskap. Ofta finns det möjlighet för den enskilda föreningen att anordna en studiecirkel och få tillgång till de resurser som studieförbunden har. Kontakta därför ert studieförbund för mer information:

Arbetarnas bildningsförbund

Studieförbundet Bilda

Folkuniversitetet

Ibn Rushd studieförbund

Nykterhetsrörelsernas Bildningsförbund

Sensus

SISU Idrottsutbildarna

Studiefrämjandet

Studieförbundet Medborgarskolan

Studieförbundet Vuxenskolan

Det finns även en hel del skrivna böcker i ämnet, här är ett urval:

Henriksson, Jan, 1984. Föreningskunskap. Ljunby: Colego.

Larsson, Uno, 1995, 4:e uppl. Stora föreningshandboken. Stockholm: LT.

Larsson, Uno, 1994, 4:e uppl. Lilla föreningshandboken. Stockholm: LT.

Nilsson, Rune, 2006. Ideell förening: bilda, styra & utveckla! Borlänge: Björnen.

Olander, Håkan, 1999. Stora föreningshandboken. Stockholm: Hjalmarson och Högberg.