Att mötas i möte

Att mötas gör man hela tiden. Att mötas i ett formellt sammanträde kan vara nytt för vissa, medan andra har lång erfarenhet av detta. I en förening kan man utgå från att medlemmarna som ska mötas i sammanträden har olika erfarenheter av vad ett möte innebär och hur man samråder, diskuterar och beslutar. Det är väldigt lätt att personer som inte har lång erfarenhet av att delta på formella möten känner sig osäkra för att säga ”fel saker”, vid ”fel tidpunkt” med ”fel begrepp”. En person med lång erfarenhet av att delta på möten känner sig ofta säkrare, vilket ofta leder till att personen får stort inflytande över diskussionen och beslut. Om gruppen har som mål att alla deltagare ska bidra till diskussionen, med sina olika erfarenheter och kunskaper, bör gruppen diskutera vilka metoder man kan använda sig av för att detta ska ske.

Många har erfarenheten av att möten är tråkiga, långdragna och att det alltid är samma person som pratar. Så behöver det dock inte vara. Det som är centralt för ett lyckat möte är att syftet, dagordningen och tidsbegränsningen för mötet är klargjort för alla deltagare i god tid före mötet.