Arrangemang

Många föreningar anordnar arrangemang där allmänheten är välkommen att delta som publik eller medverkande. Beroende på art och storlek av arrangemanget krävs det olika typer av planering. Vi försöker under detta avsnitt diskutera vissa gemensamma frågor som föreningen måste ta ställning till oavsett om det är ett musikarrangemang, en idrottstävling eller en politisk konferens.

Föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen i Malmö kan ansöka om arrangemangsbidrag för större publika arrangemang. Läs mer på Föreningsavdelningens hemsida .

Samlad information för föreningar i Malmö finns också på hemsidan https://malmo.se/malmotown.

Här finns information om olika typer av anläggningar, både inom- och utomhus. En samlad lista över hotell och konferenslokaler i Malmö finns också på denna sida.

Den ideella föreningen MAIS – musikarrangörer i samverkan, har sammanställt nyttig information för främst föreningar som planerar att genomföra musikarrangemang. Läs mer i deras handbok – Arrangera just nu!

För idrottsföreningar som planerar att arrangera tävlingar eller olika typer av cuper, hör av er till ert Specialdistriktsförbund för mer information.