Fonder

Fonder, stiftelser och stipendier
Det finns en uppsjö av olika fonder, stiftelser och stipendier som utdelas till ideella föreningar. Trots detta kan det vara svårt att hitta rätt och svårt att få pengar. Det centrala för en förening att tänka på innan man söker pengar från olika fonder är att bekanta sig med bidragsgivaren. Kan man söka bidrag för ”ordinarie verksamhet” eller måste det vara för ett nydanande projekt? Vilken målgrupp har bidragsgivaren? Vilket intresse eller fråga önskar bidragsgivaren stödja? Passar detta in på vår förening, verksamhet eller planerade projekt? Hur man skriver en projektansökan och arbetar i projekt hittar du mer information om under Verka i förening.

Om föreningen vill ha hjälp att hitta stipendier kan man köpa denna tjänst, bland annat från Skandinavisk Stipendieinformation.

Vi har samlat ett urval av fonder, stiftelser och myndigheter som ger ekonomiskt bidrag till ideella föreningar. Vi har försökt att kategorisera dem efter vilken verksamhet de ger bidrag till. Glöm inte att en förening många gånger kan söka pengar från olika bidragsgivare till ett och samma projekt.