Utbildning

Folkbildningen omfattar verksamhet inom folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”. Det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. I Sverige finns nio studieförbund som har till uppdrag att bedriva folkbildning, bland annat genom studiecirkelverksamhet. Till skillnad från formell utbildning som bedrivs i grundskolan, gymnasiet eller på universitetet, är syftet att deltagarna ska ha stort inflytande över kunskapsförmedlandet och lärandet. Det är deltagarnas egna engagemang, intresse och behov som styr innehållet i studiecirkeln.

Det är vanligt att ideella föreningar använder sig av studiecirklar om föreningen vill anordna någon typ av utbildning, vill förankra nya metoder eller verksamheter inom föreningen. Föreningen kan då kontakta någon av de nio studieförbund som passar föreningen bäst. Studieförbunden har olika inriktningar, fokusområden och dessutom olika traditioner och bakgrunder. SISU Idrottsutbildarna har fokus på idrott och ledareutveckling inom idrotten, ABF är anknuten till arbetarrörelsen och Sensus har livsfrågor som en av sina huvudfrågor, etc. Studieförbunden kan hjälpa ideella föreningar i frågor som gäller kontaktnät, lokaler, studiematerial och cirkelmetodik. Studieförbunden får kommunala och statliga bidrag för att utföra detta uppdrag både för privatpersoner men även för ideella föreningar.

För vissa föreningar spelar det en stor roll vilken inriktning och bakgrund som studieförbunden har. För andra kan det vara mer praktiska aspekter som avgör vilket studieförbund man väljer att samarbeta med. Om en förening är ansluten till ett nationellt förbund är det vanligt att detta redan har ett befintligt samarbete med något av studieförbunden. De nationella förbunden anordnar också ofta olika typer av utbildningar för sina ledare i de lokala föreningarna. Undersök dessa möjligheter genom att kontakta det förbund ni tillhör. Läs mer om studieförbunden på deras respektive hemsidor:

Arbetarnas bildningsförbund

Studieförbundet Bilda

Folkuniversitetet

Ibn Rushd studieförbund

Nykterhetsrörelsernas Bildningsförbund

Sensus

SISU Idrottsutbildarna

Studiefrämjandet

Studieförbundet Medborgarskolan

Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida eller på www.studieforbunden.se.