I rörelse

Syftet med detta material är att ifrågasätta hur anpassad föreningen är till dagens samhälle: ”Är din organisation en rörelse utan rörelse?” I rörelse vänder sig främst till anställda i föreningslivet med fokus på kompetensutveckling. Det arbetssätt som föreslås är att börja med en analys av föreningen och dess verksamhet. Sedan övergår man till en analys av den anställdes individuella situation och dennes behov av kompetensutveckling.

Tanken är att analysen ska mynna ut i en strategi och en åtgärdsplan för hur föreningen ska bemöta de brister som är upptäckta. Materialet är upplagt på det sätt att det fungerar bra att använda i en studiecirkel.

Här kan du ladda ner pdf: I rörelse