Anställd som uppbär lönebidrag

Många som är anställda i föreningslivet uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen. För att en person ska kunna få denna typ av anställning krävs det att personen har nedsatt arbetsförmåga. Denna anställning omprövas efter en viss period av Arbetsförmedlingen. De undersöker huruvida personen fortfarande är berättigad att få lönebidrag.

Det är ingen skillnad när det gäller föreningens arbetsgivaransvar för en person som får lönebidrag och en anställd som inte får det. En anställd som har lönebidrag har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som är anställda i föreningen. Styrelsen ska ta i beaktning att den anställde har ett arbetshandikapp och tillmötesgå personen så långt det är möjligt när det gäller hjälpmedel och annat som krävs för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete. Att man får finansiering till en anställd t.ex. i någon form av bidrag från Arbetsförmedlingen är helt skiljt från anställningen.

Läs mer om lönebidrag:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/lonebidrag