Checklista – arrangemang

Det är praktiskt att utse en grupp, eller en så kallad kommitté, som ansvarar för arrangemanget. Glöm inte att dela upp arbetsuppgifter och ansvar mellan deltagarna i gruppen.

För tillstånd vid arrangemang i Malmö är det följande förvaltningar och myndigheter som föreningar ska kontakta:

Polisen ger tillstånd på offentlig plats och för vissa typer av inomhusarrangemang. De bedömer ordnings- och säkerhetsaspekter. Polisen kan kräva att föreningen hyr in förordnade ordningsvakter, sätter upp särskilda avspärrningar samt har nödvändigt brandskydd.

Tfn 040-20 10 00
Polisen

Räddningstjänst Syd reglerar brandskydd, framkomlighet för utryckningsfordon, personantal, utrymningsvägar.

Tfn 046-540 46 00
Räddningstjänsten Syd

Gatukontoret bedömer tillgänglighets- och stadsmiljöaspekter. Gatukontoret bedömer också om arrangemanget tillför staden ett mervärde.

https://malmo.se/arrangera

VA-verket tar emot beställning och tömning av kärl, slamtoaletter och containers. Även om föreningen väljer att beställa från annan leverantör är det VA-verket som ansvarar för tömningen.

Tfn 020-34 16 00
VA SYD

Tillståndsenheten ger alkoholtillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker.

Tfn 040-34 55 50
Tillståndsenheten

Om din förening vill arrangera evenemang på Malmö stads torg, gator eller i parker får du på denna sida en steg-för-steg-vägledning hur du går tillväga.
https://malmo.se/For-foretag-och-verksamheter/Verksamhet-pa-offentliga-platser/Arrangera-evenemang-pa-offentlig-plats.html