Checklista – arrangemang

Det är praktiskt att utse en grupp, eller en så kallad kommitté, som ansvarar för arrangemanget. Glöm inte att dela upp arbetsuppgifter och ansvar mellan deltagarna i gruppen. Vi har sammanställt en checklista över vad man bör tänka på vid ett arrangemang. Se checklistan som en mall. Vissa punkter kanske inte är relevanta för ert arrangemang, samtidigt som ni saknar något i checklistan.

Pdf: Checklista arrangemang

För tillstånd vid arrangemang i Malmö är det följande förvaltningar och myndigheter som föreningar ska kontakta:

Polisen ger tillstånd på offentlig plats och för vissa typer av inomhusarrangemang. De bedömer ordnings- och säkerhetsaspekter. Polisen kan kräva att föreningen hyr in förordnade ordningsvakter, sätter upp särskilda avspärrningar samt har nödvändigt brandskydd.

Tfn 040-20 10 00
Polisen

Räddningstjänst Syd reglerar brandskydd, framkomlighet för utryckningsfordon, personantal, utrymningsvägar.

Tfn 046-540 46 00
Räddningstjänsten Syd

Gatukontoret bedömer tillgänglighets- och stadsmiljöaspekter. Gatukontoret bedömer också om arrangemanget tillför staden ett mervärde.

Tfn 020-34 45 00
Gatukontoret

Miljöförvaltningen bedömer störningar, t.ex. ljudnivåer och sluttider. De bedömer även hygieniska krav som antal toaletter och sophantering. Miljöförvaltningen utfärdar livsmedelstillstånd.

Tfn 040-34 10 00
Miljöförvaltningen

VA-verket tar emot beställning och tömning av kärl, slamtoaletter och containers. Även om föreningen väljer att beställa från annan leverantör är det VA-verket som ansvarar för tömningen.

Tfn 020-34 16 00
VA SYD

Tillståndsenheten ger alkoholtillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker.

Tfn 040-34 10 00
Tillståndsenheten