Söka projektmedel

När föreningen har beslutat sig för vilken fråga eller verksamhet som man vill driva i projektform är det dags att se sig omkring efter tänkbara finansiärer eller bidragsgivare. Det som är centralt när man ansöker om pengar från en organisation, fond eller ett företag är att skaffa sig information om vad eller vem det är bidragsgivaren vill ge pengar till. De flesta bidragsgivare ställer olika typer av villkor och har olika ändamål med de pengar som de fördelar. Stämmer er projektidé överens med bidragsgivarens villkor?

Kontakta gärna bidragsgivaren och berätta muntligt om er projektidé. Skapa en dialog och en relation till bidragsgivaren. Vid ett mindre projekt kanske det räcker med ett telefonsamtal eller kontakt via e-post. För mer omfattande projekt krävs det kanske ett eller flera möten där föreningen presenterar sin projektidé och hur man planerar att genomföra projektet.

När ni har beslutat er för att ansöka om pengar så skicka ni er projektbeskrivning tillsammans med ett följebrev. Ni bör också ange hur mycket pengar ni ansöker om hos den enskilda bidragsgivaren. Det är vanligt att en förening ansöker om pengar från olika bidragsgivare till samma projekt. Det kan vara så att olika delar av projektet intresserar olika finansiärer. En kan vara intresserad av att stödja den metod ni ska använda och en annan vill stödja projekt för den målgrupp ni vänder er till. Det är bra att ange i följebrevet eller i budgeten var ni ansöker om medel från.

För att få tips om var ni kan ansöka om bidrag till ert projekt, läs under Pengar.