Ideell, frivillig och volontär

Föreningslivet i Sverige är helt beroende av ideella krafter för att kunna kvarstå som en självständig och allmännyttig sektor i samhället. Anledningen till vad som lockar människor att göra ideella insatser i föreningar skiljer sig åt. Att verka som ideell innebär att personen inte har något ekonomiskt vinstintresse i det engagemang som han eller hon bidrar med. Syftet är snarare allmännyttigt eller helt enkelt på grund av ett intresse eller engagemang kopplat till föreningen. De begrepp som brukar användas för att beskriva detta engagemang är bland andra frivillig, ideell och volontär. I detta avsnitt använder vi oss av begreppet ideell.

Lästips
Frivilliga insatser och hälsa, Susanne Lundåsen, utgiven 2005 av Statens folkhälsoinstitut. pdf Friv hälsa