Bidrag

Kommunala bidrag
De flesta kommuner ger ekonomiska bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kommunen. Oftast prioriteras verksamhet för vissa grupper, t.ex. barn och ungdomar. Olika kommuner har olika typer av bidrag. Vanliga bidrag är:

  • Aktivitetsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att stödja aktiviteter för olika målgrupper.
  • Lokalkostnadsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att underlätta för föreningar att hyra lokal eller annan mötesplats. Läs mer under Verksamhetsplatser
  • Utbildningsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att stödja föreningens utveckling.
  • Grundbidrag: bidraget syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet.

Kommunen ställer ofta ett antal villkor för att föreningen ska kunna ansöka om bidrag. Det kan handla om att föreningen ska ha ett visst antal medlemmar eller att föreningen ska bedriva verksamhet för en speciell målgrupp. Ofta ställs kravet att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer. Den grundläggande principen är att medlemmarna ska ha möjlighet att på årsmötet besluta vem som ska sitta i styrelsen och att föreningen har antagit stadgar som reglerar detta.

Bidrag till ideella föreningar hanteras oftast av en fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller idrottsförvaltning. Ibland sammanslaget till en, ibland uppdelat efter olika verksamhetsområden. Gå in på din kommuns hemsida för att läsa mer om detta. För föreningar i Malmö stad läs mer på Föreningsavdelningens hemsida.

Föreningen bör kontrollera att den uppfyller de villkor som kommunen ställer. För att söka aktivitetsbidrag krävs det vanligtvis att föreningen dokumenterar sina aktiviteter på det sätt som kommunen har beslutat om. Ofta har kommunen blanketter eller mallar som ska användas vid bidragsansökan. Självklart är det viktigt att föreningen har ett aktuellt medlemsregister som ligger till grund för bidragsansökan. Vanligtvis ska firmatecknare underteckna bidragsansökan och därmed bekräfta att uppgifterna som skickas in stämmer. Att inlämna felaktiga uppgifter till kommunen får konsekvenser, vissa kommuner polisanmäler denna typ av handling.