Före anställningen

Även om föreningen får bidrag från myndigheter, kommunen eller andra organisationer till anställningen, är det föreningen som har det yttersta arbetsgivaransvaret. Föreningsstyrelsen är den som ska se till att svensk lagstiftning och gällande avtal följs. Styrelsen ska vidare se till att den anställde har en bra arbetsmiljö, har tillgång de verktyg som behövs för att kunna göra ett bra jobb och att den anställde får sin lön i rätt tid.

Arbetsgivaransvar innebär även att en arbetstagarorganisation (en facklig organisation) eller den anställde kan rikta ekonomiska krav mot föreningen om den har brutit mot t.ex. Medbestämmandelagen (MBL) eller Lagen om anställningsskydd (LAS). Styrelsen kan få vitesföreläggande eller fängelsedomar om föreningen inte följer Arbetsmiljölagen (AML).

Frågor som styrelsen bör diskutera innan en anställning är:

  • Vilket behov ska den anställde fylla?
  • Har föreningen de ekonomiska möjligheterna till att anställa en person?
  • Vilken anställningsform passar bäst?
  • Hur ska föreningen hitta rätt person?
  • Finns det någon uppsagd sedan tidigare som har företrädesrätt till återanställning och som har kvalifikationer för den nya tjänsten?

Som ny arbetsgivare kan det vara lämpligt att kontakta en arbetsgivarorganisation som kan ge mer information, t.ex.:

Arbetsgivaralliansen

Fremia