Ordlista

MIP, MISO och Föreningspool Malmö har producerat Föreningslivets ordlista.

Vi har tidigare gjort ordlistor i våra två dokument Dags för årsmöte och Dags för ekonomi (se Dags för …) och vi såg behovet att samla alla ord samt lägga till fler ord i en gemensam ordlista för föreningslivet.

foreningsordlista720

Om något känns oförståeligt eller saknar du något ord så är vi tacksamma om du kontaktar info@foreningspoolmalmo.se