Jämställdhet

Jämställdhet i föreningslivet innebär att flickor, pojkar, kvinnor och män har samma möjligheter till att delta, få inflytande över och utvecklas i föreningens verksamhet.

Att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i föreningslivet är de flesta nog överens om. Det finns dock otaliga exempel där det inte är så. Det finns metoder som är framtagna för att verka för ökad jämställdhet.

Allt om jämställdhetsintegrering finns på jamstall.nu.

En välanvänd och uppskattad metod heter 3R, som är utvecklad av Svenska Kommunförbundet och utredaren Gertrud Åström. De tre R:en står för Representation, Resurser och Realia. 3R har vidareutvecklats till 4R-metoden där ett fjärde steg lagts till – Realisera. Metoden kan beskrivas som ett systematiskt besvarande av frågan: ”Vem får vad och på vilka villkor?”. Utifrån denna fråga gör man en kartläggning och analys som sedan ska ligga till grund för förändring i föreningen. Läs mer på www.jamstall.nu/verktygslada/4r-metoden/