Dags för..

Malmö Ideella och Malmöidrotten har tagit fram vägledningsmaterial för föreningar med fokus på årsmöte och stadgar.
Dokumenten får användas fritt. Tänk dock på att de är under ständig uppdatering.

Dags för stadgar
Syftet med Dags för stadgar är att det ska verka som ett hjälpmedel för föreningar som ska revidera sina stadgar eller för en ny förening som ska anta stadgar. Här förklaras stadgarnas betydelse och vad föreningen bör tänka på när de ska anta stadgar eller förändra stadgarnas utformande. Det finns även en mall för hur stadgar kan se ut. Läs mer om stadgarnas betydelse för föreningen under rubriken Stadgar.

Här kan du ladda ner pdf: Dags för stadgar
Mall för stadgar: Föreningspool Malmös Stadgemall

Dags för årsmöte
Syftet med Dags för årsmöte är att det ska verka som ett hjälpmedel för föreningar inför ett årsmöte. Årsmötet är det högst beslutande organet i en förening och stadgarna ska klargöra hur styrelsen ska kalla till årsmöte och hur beslut ska tas osv. Det är många saker som ska planeras inför ett årsmöte och därför finns det i Dags för årsmöte en checklista och andra tips för föreningar. Läs mer om årsmöte under Förtroendevalda.

Här kan du ladda ner pdf: Dags för årsmöte

Dags för möte
I en förening ordnas det många olika möten och då är det viktigt att ha koll på kallelse, dagordning och protokoll. I dokumentet finns många bra tips.
Här kan du ladda ner pdf: Dags för möte

Dags för ekonomi
Syftet med Dags för ekonomi är att verka som ett stöd i din förenings vardag. Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank.

Här kan du ladda ner pdf: Dags för ekonomi

Dags för anställd
Dokumentet, som är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar, är just nu under uppdatering.