Kvalitet i förening

Syftet med detta material är att bidra till att höja kvalitén i föreningen, att ge möjligheter för föreningar att påvisa sitt värde och reflektera över sin verksamhet och den utveckling man vill se.

Materialet är upplagt med frågor som ska diskuteras och som sedan ska utmynna i en åtgärd eller en handlingsplan. Frågor som ställs i materialet handlar om styrelsens uppgifter, verksamhetsberättelsen utformning, ledarförsörjning, säkerhetsfrågor, demokrati och inflytande, attityder och värderingar med mera. Att använda materialet leder till en omfattande inventering av föreningens arbete och eventuella brister.

Här kan du ladda ner pdf: kvalitet-i-forening