Fastighetsförsäkringar

Föreningen måste vara noggrann med att teckna försäkring för dess egendom. Försäkringar för fastigheter kan skilja sig mycket åt och därför är vårt tips att kontakta olika försäkringsbolag för att se vad de kan erbjuda och till vilken kostnad. Om föreningen har en försäkring för sin verksamhet och sina medlemmar hos ett försäkringsbolag, kan det var lämpligt att börja med det företaget för att se om det finns möjlighet att slå ihop samtliga försäkringar till en, och därmed få ett bra pris.

De delar som kan vara med i en fastighetsförsäkring är:

  • Försäkring för brandskada
  • Försäkring för inbrott (stöld och skadegörelse)
  • Försäkring för vattenskada
  • Försäkring för glasskada (fönster, skyltar m.m.)
  • Försäkring för transport, maskin och datorskada
  • Försäkring för ansvarsskydd i händelse av skadeståndskrav mot ägare eller förvaltare av fastighet.