Brandskyddsarbete

Förberedande brandskyddsarbete
Det finns inga specifika regler som gäller för föreningslokaler när det gäller brandskydd och säkerhet. Det regelverk som finns är allmänt och gäller för alla verksamheter. Naturligtvis är det olika behov beroende på verksamhetens storlek och komplexitet.