Försäkringar

De personer som leder föreningens verksamhet bör vara skyddade av en försäkring om en olycka skulle vara framme.

Föreningar som är anslutna till ett nationellt förbund Föreningar som tillhör en större organisation och är anslutna till ett nationellt förbund, t.ex. Aktiv Ungdom, 4H, Svenska Scoutförbundet, omfattas vanligen av en kollektiv grundförsäkring. Kontakta ert förbund för att få mer information om det försäkringsavtal som gäller för er och era ideella ledare. Som ett exempel är idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) försäkrade genom en kollektiv grundförsäkring som RF har tecknat med Folksam. Den kallas ”RF:s Grundförsäkring”. Trots att denna ger ett grundskydd för föreningen, är föreningsstyrelsen ansvarig att undersöka om föreningen behöver ett komplement till denna. Försäkringen täcker t.ex. inte föreningens egendom, läs mer om detta under rubriken Verksamhetsplatser.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare (tävlande) som oftast blir försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar.

Läs mer på svenskidrott.se  eller på Folksams hemsida.

Föreningar som inte är anslutna till ett nationellt förbund
Om föreningen inte tillhör ett förbund bör man kontakta ett försäkringsbolag för att teckna ett avtal om ansvars- och olycksfallsförsäkring. Tänk på att olika föreningsverksamheter kräver olika typer av försäkringar. Diskutera i styrelsen vad som bör ingå i den försäkring som ni önskar teckna. Föreningens medlemmar brukar bli försäkrade genom att man betalar sin medlemsavgift till föreningen.