Kompetensutveckling

Man kan förklara kompetensutveckling som möjligheten för en person att utveckla sina kunskaper inom olika områden. Det kan vara att utveckla sin förmåga att samarbeta och verka i grupp, att utveckla sina personliga förmågor eller sin strategiska förmåga. Det är i arbetsgivarens intresse att den anställde får möjlighet till relevant kompetensutveckling. Kompetensutveckling kan ge den anställde ökad förmåga att hantera förändringar i organisationen och bidra än mer till föreningen. Självklart är det även utvecklande för den anställde att få möjlighet att utveckla sin kompetens inom olika områden som påverkar arbetet eller framtida uppgifter.

Det finns flera företag som anordnar kompetensutveckling inom olika områden. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna anordnar utbildningar samt sammanställer utbildningsmaterial som kan vara relevant. Studieförbunden organiserar kurser som kan vara relevanta för anställda i föreningslivet. Läs mer om studieförbunden på deras respektive hemsidor:

Arbetarnas bildningsförbund

Studieförbundet Bilda

Folkuniversitetet

Ibn Rushd studieförbund

Nykterhetsrörelsernas Bildningsförbund

Sensus

SISU Idrottsutbildarna

Studiefrämjandet

Studieförbundet Medborgarskolan

Studieförbundet Vuxenskolan