Grupplogi

Grupplogi och läger
Många föreningar anordnar läger eller arrangemang som innebär att deltagarna ska sova över natt. Om föreningen har en egen lokal kan det finnas möjlighet för dem att sova över där. Ibland tillåter skolor, daghem eller fritidsgårdar föreningen att låna eller hyra deras lokaler för tillfällig övernattning. Dessa lokaler är generellt anpassade för att vara säkra ur ett brandskyddsperspektiv för verksamhet under dagtid. Hotell, vandrarhem och andra lokaler som kontinuerligt används för övernattning måste hålla högre krav ur detta perspektiv. För att föreningslokalen, skolan eller daghemmet ska kunna användas för tillfällig övernattning måste föreningen kontakta Räddningstjänsten.

Beroende på hur många personer som ska sova i lokalerna ställs olika krav. Bland annat ställs det krav att:

  • utrymningsvägar ska vara fria och förses med vägledande markeringar
  • brand- och utryckningslarm ska finnas i lokalen
  • godkänd handbrandsläckare ska finnas
  • en säkerhetsansvarig ska utses och informera deltagare om brandskyddarbetet

All tillfällig övernattning ska anmälas till Räddningstjänsten senast 2 veckor innan. För föreningar med verksamhet i Malmö läs mer på Räddningstjänsten Syds hemsida.