Årsmötet

I kallelsen till årsmötet bör valberedningens förslag presenteras. Det är lämpligt att det finns en kort presentation över de personer som valberedningen föreslår. Man kan skriva vilka kunskaper och erfarenheter de har och hur de skulle kunna bidra till föreningen som förtroendevald.

På årsmötet presenterar valberedningens sitt förslag. I vissa föreningar får samtliga som nomineras av valberedningen presentera sig själva. Medlemmar kan i en efterföljande diskussion få möjlighet att plädera för sin eller sina favoriter.

Om den sittande styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet av årsmötet kan ledamöterna i valberedningen välja att begära ajournering av årsmötet. Om det sitter personer i styrelsen som väljer att sitta kvar trots att årsmötet talat om att de inte har förtroende för dessa personer, kan valberedningen uppmärksamma årsmötet på denna problematik. Läs mer om ansvarsfrihet under Revisorerna.