Arbetsgivare och anställd

Många ideella föreningar väljer att anställa personal, vanligen för att stödja styrelsen i det administrativa arbetet. Den ideella sektorn är en stor arbetsgivare. Många människor väljer att arbeta som konsulenter, administratörer, samordnare, projektledare eller vaktmästare i föreningar. Precis som alla andra arbetsgivare och arbetstagare i Sverige måste föreningslivet följa de lagar och regler som gäller i samhället. Här presenteras de rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har och vad en föreningsstyrelse bör tänka på för att skapa en bra arbetsplats.

Tips Dags för anställd