Verksamhetsplatser

Rättigheten att fritt mötas i en sammanslutning är grundlagsskyddad i Sverige ((Rf 2kap1§). Mötesfriheten är en förutsättning för det stora föreningsengagemang som finns. För att människor ska kunna mötas krävs mötesplatser. Rättigheten att mötas kan verka självklar, vilken den dock inte är i många länder i världen idag.

Det finns ingen lag som styr att det måste finns ett visst antal samlingslokaler eller verksamhetsplatser för föreningslivet i ett bostadsområde, kommun eller samhälle. Därför arbetar föreningslivet strategiskt med denna fråga i många delar av landet genom att påpeka för tjänstemän och politiker om vikten av att människor har möjlighet att mötas och utöva sitt föreningsengagemang.

Behov och önskemål av olika typer av mötesplatser, verksamhetsplatser och samlingslokaler varierar självklart beroende på vilken typ av verksamhet som föreningen bedriver. Vi ska här försöka ge en översikt av olika typer av verksamhetsplatser och vad en ideell förening bör tänka på om man önskar låna, hyra eller köpa en föreningslokal.

https://www.riksdagen.se/