Bli medlem

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på sju olika språk i detta häfte och det kan beställas från Malmö Ideella eller läsas på Malmö Ideellas hemsida.

Bli medlem tar upp principerna om öppenhet och demokratisk uppbyggnad. En ideell förening är öppen för alla och alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka föreningens organisation och verksamhet. Bli medlem förklarar också föräldrarnas och ledarnas roll i barn- och ungdomsföreningar.