Bli medlem

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på sju olika språk: Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Pashto, Persiska och Somaliska.

Bli medlem

Bli medlem tar upp principerna om öppenhet och demokratisk uppbyggnad. En ideell förening är öppen för alla och alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka föreningens organisation och verksamhet. Bli medlem förklarar också föräldrarnas och ledarnas roll i barn- och ungdomsföreningar.

Bli medlem-broschyren

Broschyren kan användas fritt och vill er verksamhet trycka upp egna exemplar så gör ni en beställning hos tryckeriet genom adressen blimedlem@exakta.se

Bli medlem – separata språk
Arabiska
Engelska
Franska
Pashto
Persiska
Somaliska
Svenska