Utbildning

Brandskyddsutbildning
För att öka kunskapen kring säkerhet och brandskydd kan föreningen tillsammans med Räddningstjänsten anordna utbildningar i brandskydd. Ofta går det att genomföra utbildningen i föreningens lokal och anpassa utbildningen till föreningens verksamhet. Att investera i en brandskyddsutbildning kan vara oersättligt, framförallt om föreningen bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

Föreningar i Malmö kan läsa mer om brandskyddsutbildningar på Räddningstjänsten Syds hemsida.

Räddningsverket kan bevilja bidrag till ideella föreningar som genomför kursverksamhet med syfte att öka den enskildes kunskaper om förebyggande brandskyddarbete. Läs mer om detta på Räddningsverkets hemsida.