Hitta rätt person

Föreningen måste välja hur anställningsprocessen ska se ut och vilka vägar man ska använda sig av. Det är viktigt att det i annonsen framgår vilka arbetsuppgifter som föreningen erbjuder och vilken anställningsform som gäller. Glöm inte att ange vilka kvalifikationer som föreningen önskar se hos den som ska anställas. Kanske är det någon utbildning eller erfarenhet som är grundläggande för att klara av de arbetsuppgifter som föreningen behöver hjälp med.

När föreningen har fått in ansökningar till den lediga tjänsten, gör styrelsen ett urval. Sen bör styrelsen bjuda in de personer som verkar mest lämpliga till en anställningsintervju. Glöm inte att förbereda anställningsintervjun. Det kan vara lämpligt att skriva en lista över de frågor som styrelsen önskar ställa.

Läs mer om anställningsprocessen på:

Arbetsförmedlingens hemsida

Det är förbjudet att välja bort en person på grund av dennes kön, etniska bakgrund, religion, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder. I Sverige finns en omfattande diskrimineringslagstiftning för att motverka diskriminering bland annat i anställningsprocessen. Det finns också ombudsmän som har till uppgift att motverka diskriminering samt stödja personer som upplever att de har blivit utsatta för diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen, DO