Ute

Utomhus
Många föreningar har verksamhet utomhus, på anläggningar eller ute i naturen. Beroende på var man befinner sig, finns det olika regelverk att förhålla sig till. I en stad finns det kommunala förordningar över hur man kan ta allmän plats i anspråk, t.ex. för ett arrangemang. Om föreningen bedriver verksamhet utanför tätorten måste man förhålla sig till allemansrätten och andra regelverk som begränsar den. Om detta skriver vi under rubrikerna till höger.