Projekt

Att arbeta med och i projekt har blivit allt vanligare. Många bidragsgivare tenderar att ge mer pengar till en viss fråga som drivs under en viss period, och mindre pengar till ordinarie verksamhet som föreningar bedriver kontinuerligt. Men vad innebär det då att arbeta i projekt?

Man kan förklara ett projekt som ett avgränsat arbete som sker under en viss period. Syftet är att få fram eller prova nya idéer eller metoder. Arbetet ska vara tidsbegränsat för att definieras som projekt. Det handlar alltså om att arbeta i en förändringsprocess. För en ideell förening handlar det ofta om att göra en ”nysatsning”. Föreningen vill kanske starta en ny verksamhet eller vända sig till en ny målgrupp.

Det som brukar framställas som positivt med att bedriva verksamhet i projektform är att det ger föreningen möjlighet att prova någonting nytt. Man behöver inte förhålla sig till traditionella ramar som den ordinarie verksamheten kan medföra. Projekt leder ofta till att föreningen får erfarenhet och kunskap om nya metoder, verksamheter och många gånger lockar nya medlemmar från nya målgrupper.

Det finns dock en kritik att ”all verksamhet numera ska drivas i projektform”. Kritikerna menar ofta att projekt innebär kortsiktiga verksamheter, som tenderar att rinna ut i sanden när pengarna och projektet tar slut.