Medlemsvård

Det är viktigt att medlemmarna kontinuerligt får information om vad som händer i föreningen. Diskussioner som förs i styrelsen och utskott och beslut som fattas i föreningen ska kommuniceras med föreningens medlemmar. Föreningen kan välja att göra detta på olika sätt. Många väljer att presentera vad som är på gång på sin hemsida. Man kan välja att ha en intern hemsida som bara medlemmar med inloggningsuppgifter har tillgång till. Att skicka nyhetsbrev, elektroniskt eller via post, är ett bra verktyg att uppdatera medlemmarna om vad som händer.

Det grundläggande för en förening är att möjliggöra för medlemmarna att känna sig delaktiga i föreningen. Former för ökad delaktighet på möten och andra sammankomster kan du läsa mer om under rubriken Inkluderande möten.

Det är väsentligt att medlemmarna känner till vilka som sitter i styrelsen och som har fått förtroendet att leda föreningen mellan årsmötena. Det är även viktigt att medlemmarna känner till vilka personer som sitter i valberedningen och hur man kommer i kontakt med dem. Att presentera kontaktuppgifter till styrelsen och valberedningen på föreningens hemsida är ett tips som förenklar för medlemmar att kontakta föreningens förtroendevalda.

Visioner, policies och handlingsplaner som föreningen har antagit och verkar efter, ska självklart kommuniceras med medlemmarna. När föreningen väljer att anta nya riktlinjer för sin verksamhet eller organisation är det centralt att dessa är förankrade hos medlemmarna. Om de inte är det så kommer de sannolikt inte ha någon påverkan på verksamheten eller organisationen. Läs mer om detta under rubriken Utveckling.