Medlemmar

Medlemmarna är föreningens främsta tillgång. Det finns ingen lag som reglerar hur en ideell förening ska organiseras eller hur den ska bedriva verksamhet. Detta beror på medlemmarnas intressen och engagemang. Medlemmarna är föreningens kärna som ska besluta om och organisera föreningens verksamhet. Men föreningen ska också ge tillbaka till medlemmarna och vårda deras intresse och engagemang. Till höger kan ni välja att läsa mer om de frågor som är centrala för en ideell förening i sin relation till sina medlemmar.

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Informationen finns på sju olika språk i detta häfte och det kan beställas från Malmö Ideella eller läsas på Malmö Ideellas hemsida.